x

SLUŽBY & TECHNOLOGIE

čištění fasád

Špinavá fasáda snižuje estetickou hodnotu objektu stejně jako povlaky plísní, řas a mikroskopických hub, které však navíc poškozují fasádu a mohou způsobovat vznik alergií  a jiných zdravotních problémů. Čištění fasády se doporučuje provádět dle místních podmínek v rozmezí 5 až 10 let.

Povrchová vrstva fasádního systému zajišťuje fasádě účinnou ochranu po dobu cca 10 až 15 let, dle typu a působení negativních vlivů. Po této době povrch degraduje a dále nezajišťuje ochrannou funkci, dochází ke vzniku (mikro) trhlin a puchýřů, pronikání vody do fasády, odlupování a odpadávání částí fasády. Z tohoto důvodu je nutno provést obnovovací nátěr fasády.

Včasná údržba obvodového pláště budov, jako je sanace trhlin, opravy tekoucích okapů, odstranění uvolněné omítky a podobně, snižuje riziko vzniku úrazu a výrazně redukuje rozsah následných oprav a tím související náklady.Provádění prací ve výškách horolezeckou technikou nám umožňuje realizovat požadavky našich zákazníků v krátkém čase a s přijatelnými náklady.

Ve spolupráci s renomovanými partnerskými firmami zajišťujeme kompletní rozsah úklidových prací.

MYTÍ OKEN, ŽALUZIÍ A PROSKLENÝCH FASÁD

Mytí oken, žaluzií a prosklených fasád provádíme s vysokou efektivitou za použití profesionálních pomůcek a přípravků.