Kontaktní Informace
Přílohy
Zabezpečení
Detail Poptávky

x

PÉČE O FASÁDU

Povětrnostní vlivy, prach v ovzduší, vlhkost - to jsou faktory, které časem mohou proměnit reprezentativní kabát vašeho obydlí či sídla firmy v zanedbaný svrchník, který kazí vzhled vaší nemovitosti a připravuje vás o klidný spánek. Správná péče o fasádu může výrazně prodloužit její životnost a ušetřit majiteli objektu značné prostředky oddálením renovace fasády, případně i obvodového zdiva!

 

F&Q - Odpovědi na Vaše Otázky

Co je mechanické a organické znečištění fasády?

Mechanické znečištění, které tvoří především prach a saze z ovzduší, snižuje estetickou hodnotu objektu. Mikroorganismy v podobě povlaků plísní, řas a mikroskopických hub však navíc poškozují fasádu a mohou způsobovat vznik alergií a jiné zdravotní problémy!

Jak poznám, že se jedná o organické znečištění?

Řasy obvykle vytvářejí nestejnoměrné povlaky zelené barvy, plísně a houby tmavě šedé až černé. Obvykle je povlak viditelnější při vlhké fasádě - po dešti apod.

Proč rostou řasy, plísně a mikro-houby na fasádách?

Tyto organismy parazitují na povrchu domů, zdí apod. především při vhodné kombinaci hlavních negativních faktorů - vlhka a stínu v kombinací s výskytem stromů.  Povlaky se tvoří nejčastěji na severně orientovaných fasádách, někdy má vliv také konkrétní typ použitého fasádního materiálu.

Proč je důležité tyto mikroorganismy včas odstranit ?
  1. Snižují estetickou hodnotu domu.
  2. Postupně poškozují povrch fasády a zkracují její životnost.
  3. Způsobují riziko vzniku alergických onemocnění jak pronikáním výtrusů plísní a hub přes obvodovou zeď nebo kolem oken a při větrání!
Jak se má fasáda správně udržovat?

Čištění fasády je vhodné provádět dle místních podmínek po cca 4 až 8 letech. Povrchová vrstva fasádního systému zajišťuje fasádě účinnou ochranu po dobu cca 10 až 15 let (max cca 20 let) - dle typu, výrobce a působení negativních vlivů. Po této době povrch degraduje a dále nezajišťuje ochrannou funkci, dochází ke vzniku (mikro) trhlin a puchýřů, pronikání vody do fasády, odlupování a odpadávání částí fasády. Z tohoto důvodu je nutno provést obnovovací nátěr fasády.