x

SANACE A RENOVACE FASÁD

Povrchová vrstva fasádního systému zajišťuje fasádě účinnou ochranu po dobu cca 10 až 15 let, dle typu a působení negativních vlivů. Po této době povrch degraduje a dále nezajišťuje ochrannou funkci, dochází ke vzniku (mikro) trhlin a puchýřů, pronikání vody do fasády, odlupování a odpadávání částí fasády. Z tohoto důvodu je nutno provést obnovovací nátěr fasády.

Zdarma posoudíme stav Vaší fasády, navrhneme Vám způsob a rozsah sanace a vypracujeme cenovou nabídku na míru, možno variantně.

Technologie:


 

SANACE FASÁD

Včasná sanace trhlin obvodového pláště budov výrazně redukuje rozsah následných oprav a tím související náklady. Provádíme sanace trhlin a poškozených míst fasády a balkónů.  Používáme kvalitní sanační hmoty renomovaných výrobců.

 

OBNOVOVACÍ NÁTĚRY FASÁDY

Povrchová vrstva fasádního systému časem degraduje a nezajišťuje již dostatečně ochrannou funkci fasády. Pro obnovovací nátěr zateplených fasád používáme fasádní barvy s renovačním účinkem, dlouhou životností, nízkou špinivostí a zvýšenou odolnost proti výskytu řas a plísní. Před provedením obnovovacího nátěru je nutno odstranit případné organické znečištění a očistit povrch fasády.

V případě požadavku zákazníka jsme schopni zajistit vypracování nového architektonického návrhu nového barevného řešení fasády a projednání návrhu na stavebním úřadě.

 

KOMPLEXNÍ RENOVACE FASÁD

Ve spolupráci s renomovanými partnerskými firmami zajišťujeme komplexní renovace zateplených i štukových fasád. Zajišťujeme také renovace historických fasád, pomáháme našim zákazníkům při projednávání souhlasu orgánů státní památkové péče. Tyto práce provádíme obvykle z lešení, pokud však stav fasády nevyžaduje větší rozsah stavebních prací, můžeme provést horolezecky.

 

ZATEPLENÍ FASÁD, RENOVACE BALKÓNŮ, STAVEBNĚ - MONTÁŽNÍ PRÁCE

Ve spolupráci s renomovanými partnerskými firmami zajišťujeme realizaci, zesílení a obnovu zateplení obvodového pláště budov. Dále zajišťujeme provedení sanací a kompletních renovací balkónů za použití osvědčených systémů a dále stavebně montážní práce širokého rozsahu.