x

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA FASÁD

čištění fasád

Špinavá fasáda snižuje estetickou hodnotu objektu stejně jako povlaky plísní, řas a mikroskopických hub, které však navíc poškozují fasádu a mohou způsobovat vznik alergií  a jiných zdravotních problémů. Čištění fasády se doporučuje provádět dle místních podmínek v rozmezí 5 až 10 let.

 

Řada vlastníků domů s nedávno zateplenou fasádou je dnes překvapena, že během několika let došlo k jejímu zašpinění. Toto je způsobeno používáním světlých fasádních barev, vznikem kondenzace vzdušných par na povrchu zateplených fasád a malou odolností akrylátových omítek vůči povětrnostním vlivům. Závisí  také na místních podmínkách, povlaky řas a plísní se tvoří především na severních a západních stranách domů, roli hrají  také okrasné dřeviny v blízkosti, které fasádu zastiňují. 

 

Zdarma posoudíme stav Vaší fasády, provedeme vzorek čištění a provedeme zaměření. Navrhneme Vám způsob a rozsah čištění na míru dle typu a stupně znečištění a vypracujeme cenovou nabídku na míru, možno variantně. Cena prací závisí na typu a stupni znečištění, hrubosti povrchu, členitosti a výšce fasády. Cena klesá s velikostí čištěné plochy - pokud se domluvíte třeba se sousedem, můžete ušetřit!

TECHNOLOGIE:


ČIŠTĚNÍ FASÁD

čištění fasádPoužíváme osvědčený a vysoce účinný postup čištění fasád, který spočívá v odstranění jednotlivých typů nečistot v několika navazujících krocích. V prvním kroku aplikujeme fungicidní čistící prostředek, který účinně likviduje plísně a řasy - nikoli pouze dočasné odstranění, jak je tomu při čištění pouze tlakovou vodou. Poté naneseme čistící přípravek na bázi saponátu s účinnými aditivy pro uvolnění mechanických nečistot a mastnoty. V dalším kroku probíhá  mytí fasády tlakovou vodou. V případě silných lokálních znečištění následuje mechanické vyčištění těchto míst.

Pro práci ve výškách používáme výkonné aplikační prostředky, pracovní plošiny, případně horolezeckou techniku. Nepotřebujeme stavět lešení - tak šetříme váš čas a náklady.

 

ODSTRANĚNÍ A OCHRANA PROTI GRAFFITI

čištění fasád, antigraffityOdstranění graffiti provádíme použitím speciálních prostředků, které uvolňuj přilnavost barvy a následným vyčištěním tlakovou vodou. V případě potřeby navazuje nový nátěr uvedené části fasády fasádní barvou, následuje aplikace ochranného nátěru antigraffiti. 

 

 

OCHRANA PROTI ZNEČIŠTĚNÍ FASÁD

čištění fasád, nano nátěrV rámci komplexní péče o obvodový plášť budov nabízíme svým zákazníkům provedení ochranných nátěrů, které svým účinkem prodlužují účinek čištění fasády a čistoty nových fasád.

Provádíme ošetření fasády jak ochranným přípravkem proti organickému znečištění, tak hydrofobizačním přípravkem zabraňujícího špinění fasády. Uvedené  přípravky jsou transparentní, neovlivňují barevnost povrchu fasády, jsou plně paropropustné a jsou vhodné pro aplikaci na veškeré typy fasád. 

 

Více z této kategorie: SANACE A RENOVACE FASÁD »